Finançament

Si vols, et podem finançar el teu vehicle. Vols saber la quota a pagar?Documentació necessària:
  • DNI
  • Nòmina de treball (dues últimes)
  • Full IRPF (retenció de l'empresa)
  • Vida laboral
  • Contracte de treball
  • Número de compte corrent
  • En cas de ser autònom, el model 130 i els ingrésos de nòmina.
AUTONELL, SL © 2004 - 2023